Extra satsningar 2016

I juni 2016 beslutade stadsbyggnadsnämnden att använda 5,5 miljoner kronor av överskott från tidigare år till att genomföra extra satsningar i stads- och bymiljö för att skapa en trevlig miljö.

De synpunkter och förslag som kommer in på våra byalagsträffar är värdefulla. Tillsammans med förslag som vi i staden får in från invånardialoger, appen Ett bättre Helsingborg och stadens e-tjänster bildar de ett underlag när vi tar beslut om åtgärder runt om i Helsingborg. Alla förslag går inte att genomföra inom ordinarie budget men en del kan bli verklighet ändå.

I juni 2016 beslutade stadsbyggnadsnämnden att använda 5,5 miljoner kronor av överskott från tidigare år till att genomföra extra satsningar i stads- och bymiljö för att skapa en trevlig miljö. Satsningar görs i Eskilsminne, Raus-Görarp, Gantofta, Bårslöv, Vallåkra, Rydebäck, Råå, Mörarp, Fjärestad, Ödåkra och på Söder, Norra Ljunggatan och Maria. Vi gör även tillgänglighetsåtgärder i områdena norr, öster och söder och på hundbadplatserna byter vi ut hundförbudsskyltarna mot tydligare skyltar.

Ett axplock av de extra satsningarna 2016

  • Uppfräschning av Görarps mölla och gång- och cykelbron vid Raus kyrka
  • Trygghetsbeskärningar och nya skräpkorgar i Bårslöv, Gantofta, Vallåkra, Rydebäck och Ödåkra.  Detta innebär åtgärder för ökad trygghet till exempel beskärning av skymmande buskage.
  • Gemensamhetsyta med grillplats i Vallåkra
  • Bänkar och skräpkorgar på Råå fräschas upp
  • Belysning på lekplats i Mörarp och kompletterande belysning i Gantofta, som innebär belysning för ökad trygghet.
  • Nya kompletterande stigar i Vallåkra
  • Större lekplats, en motionsslinga, bättre belysning och nya planteringar i Mörarp.