”Gläntan” i Ättekulla naturreservat har blivit en lummig mötesplats för alla

”Gläntan” i Ättekulla naturreservat har blivit en lummig mötesplats för alla

Efter önskemål från den tidigare arrendatorn har vi under 2020 gjort om odlingslotten ”Gläntan” till en vacker och lummig mötesplats inom Ättekulla naturreservat.

Genom åren har det odlats mycket på platsen och här finns bland annat fruktträd, bärbuskar och ett antal rosor. Innan vi påbörjade arbetet gjorde vi först en inventering av samtliga träd och växter för att få en god överblick inför planeringen av arbetet.

Det här har vi gjort

Det vi har gjort i området fokuserar på barn och förskolor, men hit är alla välkomna att slå sig ner för att grilla, ha picknick och njuta av naturen. Vi har bland annat

  • anlagt en kryddträdgård
  • gjort i ordning ett uteklassrum bestående av stockar
  • gjort en bana av stockar och stenar för rörelse och vila
  • ställt i ordning en vattenlek
  • rustat upp området med bärbuskar
  • satt upp fågelholkar
  • satt upp väderskydd och grillhus
  • bytt ut inhägnaden.

I oktober kommer vi att flytta ihop de nu utspridda rosorna till en del av området och till vintern kommer även en naturpunkt att finnas här, där du kan lära dig mer om odling.

Arbetena påbörjades våren 2020 och var klara hösten 2020.