”Gläntan” i Ättekulla naturreservat blir en lummig mötesplats för alla

Efter önskemål från den tidigare arrendatorn gör vi under 2020 om odlingslotten ”Gläntan” till en vacker och lummig mötesplats inom Ättekulla naturreservat.

Genom åren har det odlats mycket på platsen och här finns bland annat fruktträd, bärbuskar och ett antal rosor. Innan vi påbörjade arbetet gjorde vi först en inventering av samtliga träd och växter för att få en god överblick inför planeringen av arbetet.

Det här gör vi

Det vi gör i området fokuserar på barn och förskolor, men hit är alla välkomna att slå sig ner för att grilla, ha picknick och njuta av naturen. Vi kommer bland annat att

  • skapa en naturpunkt om odling
  • anlägga en kryddträdgård
  • göra i ordning ett uteklassrum bestående av stockar
  • göra en bana av stockar och stenar för rörelse och vila
  • ställa i ordning en vattenlek
  • rusta upp området med bärbuskar
  • sätta upp fågelholkar
  • flytta ihop de i nuläget utspridda rosorna till en del av området
  • sätta upp väderskydd och grillhus
  • byta ut inhägnaden.

Arbetena påbörjades våren 2020 och går allt som planerat är vi klara hösten 2020.