”Gläntan” i Ättekulla naturreservat har blivit en lummig mötesplats för alla

Väderskydd och grillhus i "Gläntan" i Helsingborg.

Efter önskemål från den tidigare arrendatorn har vi under 2020 gjort om odlingslotten ”Gläntan” till en vacker och lummig mötesplats inom Ättekulla naturreservat.

Genom åren har det odlats mycket på platsen och här finns bland annat fruktträd, bärbuskar och ett antal rosor. Innan vi påbörjade arbetet gjorde vi först en inventering av samtliga träd och växter för att få en god överblick inför planeringen av arbetet.

Det här har vi gjort

Det vi har gjort i området fokuserar på barn och förskolor, men hit är alla välkomna att slå sig ner för att till exempel ha picknick och njuta av naturen. Vi har bland annat

  • anlagt en kryddträdgård
  • gjort i ordning ett uteklassrum bestående av stockar
  • gjort en bana av stockar och stenar för rörelse och vila
  • ställt i ordning en vattenlek
  • rustat upp området med bärbuskar
  • satt upp fågelholkar
  • satt upp väderskydd
  • bytt ut inhägnaden
  • flyttat rosorna som stod utspridda i området och planterat dem i två större rabatter. Runt rosorna har vi lagt träflis.
  • skapat en naturpunkt där du kan lära dig mer om odling.

Arbetena påbörjades våren 2020 och var klara hösten 2020. Naturpunktsskyltarna kom på plats våren 2021. Då byggde vi också upp väderskydden igen, som brann ner hösten 2020.