Så förbättrar vi Gantoftas grönområde

Under våren 2018 var vi i Gantofta för att ta reda på hur vi kan förbättra grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och arbetar med ett åtgärdsförslag som bygger på de tankar och idéer som vi fick in under träffarna och via mejl.

Våra förhoppningar är att påbörja anläggning av åtgärderna i Gantofta under hösten 2019 och bli klara i början av 2020.

Det här planerar vi att arbeta med

Vackrare entréer

Vi förskönar entréerna genom att plantera vårblommande lökväxter och några träd. Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen på Pålstorpsvägen och genomför hastighetsdämpande åtgärder. Vi bygger samtidigt om gång- och cykelvägen så att den kopplar ihop Ängalyckans grönområde med den nya hållplatsen.

Norra stationsområdet

Området upplevs idag lite som en baksida. Ytan är uppdelad och ägs av Trafikverket och staden. Vi vill ge det norra stationsområdet ett lyft. På stadens mark planerar vi därför att anlägga en ny gräsmatta och plantera vårblommande lökväxter och träd.

Ängalyckans grönområde

På gatorna öster om Ängslyckans grönområde finns utmaningar med dagvattnet. För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar har staden ett pågående samarbete med NSVA. För att lösa problematiken med dagvattnet planerar vi att leda om en del vatten till Ängslyckans grönområde i ett senare skede. I nuläget skapar vi nya sittplatser, planterar fler träd och blommande växter samt anlägger en naturhinderbana för både barn och hundar.

Gantofta bypark

Byparken ligger i hjärtat av Gantofta. Vi vill ge parken ett ordentligt lyft med nya gångvägar genom parken, mysiga sitt- och hängplatser, en ny grillplats och en pump-track-bana för kickbike och cykel.

Karta över Gantofta med

  • 1. Vackrare entréer
  • 2. Norra stationsområdet
  • 3. Ängalyckans grönområde
  • 4. Gantofta bypark