Så förbättrar vi Gantoftas grönområde

Under våren 2018 var vi i Gantofta för att ta reda på hur vi kan förbättra grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och arbetar med ett åtgärdsförslag som bygger på de tankar och idéer som vi fick in under träffarna och via mejl.

Våra förhoppningar är att påbörja anläggning av åtgärderna i Gantofta under hösten 2019 och bli klara i början av 2020.

Det här planerar vi att arbeta med

Vackrare entréer

Vi planerar att försköna entréerna in till Gantofta med mer blommande vegetation. Vi vill främst plantera lökväxter som blommar och några fler träd.

Norra stationsområdet

Norra stationsområdet upplevs idag lite som en baksida. Ytan är uppdelad och ägs både av Trafikverket och stadsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ge det norra stationsområdet ett ordentligt lyft. På stadens mark planerar vi därför att anlägga en ny gräsmatta och plantera blommande lökväxter och träd.

Ängalyckans grönområde

På gatorna i öst om Ängslyckans grönområde finns det utmaningar med dagvattnet. För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar i området har stadsbyggnadsförvaltningen ett pågående samarbete med NSVA. För att lösa problematiken med dagvattnet planerar vi att leda om en del vatten till Ängslyckans grönområde. Vi planerar även att anlägga ett mindre dike och en liten damm för det överflödiga dagvattnet. Den kommer dock anläggas i ett senare skede. Här skapar vi också nya sittplatser, planterar fler träd och blommande vegetation samt anlägger en naturhinderbana som ska passa både för hundparkour och lekande barn.

Gantofta bypark

Gantoftas bypark ligger i hjärtat av byn. Vi vill ge parken ett ordentligt lyft med nya gångvägar genom parken, mysiga sitt- och hängplatser, en ny grillplats och en pump-track-bana för skateboard, cykel och kickbikes. Vi planerar även att plantera mer blommande vegetation.

Karta över Gantofta med

  • 1. Vackrare entréer
  • 2. Norra stationsområdet
  • 3. Ängalyckans grönområde
  • 4. Gantofta bypark