Så förbättrar vi Gantoftas grönområden

Sedan hösten 2019 arbetar vi med att förbättra grönområden i Gantofta. Vi arbetar i Ängalyckans grönområde, Gantofta bypark och i Norra stationsområdet. Vi bygger också om busshållplatser och gör det säkrare i trafiken för den som går och cyklar.

Våren 2018 var vi i Gantofta för att ta reda på hur vi kan förbättra grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och det vi gör nu bygger på de tankar och idéer som vi fick in under träffarna och via mejl.

Vi startade anläggningen av åtgärderna i Gantofta under hösten 2019. Många av åtgärderna nedan är klara och vi räknar med att vara helt färdiga i slutet av maj 2020.

Det här gör vi

(Se även kartan nedan, där siffror förklarar de olika områdena.)

Vackrare entréer (1)

Vi förskönar entréerna genom att plantera vårblommande lökväxter och några träd. Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen på Pålstorpsvägen och genomför hastighetsdämpande åtgärder. Vi bygger samtidigt om gång- och cykelvägen så att den kopplar ihop Ängalyckans grönområde (3) med den nya hållplatsen.

Norra stationsområdet (2)

Området har upplevts lite som en baksida. Ytan är uppdelad och ägs av Trafikverket och Helsingborgs stad. Vi vill ge det norra stationsområdet ett lyft. På stadens mark anlägger vi därför en ny gräsmatta och planterar vårblommande lökväxter och träd.

Ängalyckans grönområde (3)

I Ängalyckans grönområde anlägger vi en naturhinderbana för både barn och hundar. Vi skapar även nya sittplatser och planterar fler träd och vårblommande lökväxter.

Gantofta bypark (4)

Byparken ligger i hjärtat av Gantofta. Vi ger parken ett ordentligt lyft med nya gångvägar genom parken, mysiga sitt- och hängplatser, en ny grillplats och en pump-track-bana för kickbike och cykel.

För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar leder vi om dagvatten och utvidgar den befintliga dammen. För att få plats med den nya dagvattenledningen tar vi ner två träd. Vi planterar samtidigt nya träd i området och beskär de träd som ska vara kvar.

Paus i arbetet i Gantofta bypark

I Gantofta bypark är det så mycket vatten i marken att vi inte kan fortsätta förrän det torkat upp lite. Vi förstör ännu mer om vi fortsätter och det är också svårt att göra det vi ska när marken är så blöt och mjuk. Vi återupptar arbetet så snart det blir torrare. Går allt som planerat är vi helt klara i slutet av maj.

Karta över områdena i Gantofta

  • 1. Vackrare entréer
  • 2. Norra stationsområdet
  • 3. Ängalyckans grönområde
  • 4. Gantofta bypark

Så förbättrar vi grönområdena i Gantofta: 1. Vackrare entréer, 2. Norra stationsområdet 3. Ängalyckans grönområde 4. Gantofta bypark