Så har vi förbättrat Gantoftas grönområden

Mellan hösten 2019 och våren 2020 har vi förbättrat tre grönområden i Gantofta: Ängalyckans grönområde, Gantofta bypark och i Norra stationsområdet. Vi har också byggt om busshållplatser och gör det säkrare i trafiken för den som går och cyklar.

Våren 2018 var vi i Gantofta för att ta reda på hur vi kan förbättra grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och det vi nu gjort bygger på de tankar och idéer som vi fick in under träffarna och via mejl.

Det här har vi gjort

(Se även kartan nedan, där siffror förklarar de olika områdena.)

Vackrare entréer (1)

Vi har förskönat entréerna genom att plantera vårblommande lökväxter och några träd. Vi har byggt om och tillgänglighetsanpassat busshållplatsen på Pålstorpsvägen och genomfört hastighetsdämpande åtgärder. Vi har samtidigt byggt om gång- och cykelvägen så att den kopplar ihop Ängalyckans grönområde (3) med den nya hållplatsen.

Norra stationsområdet (2)

Området har upplevts lite som en baksida. Ytan är uppdelad och ägs av Trafikverket och Helsingborgs stad. Vi har velat ge det norra stationsområdet ett lyft. På stadens mark har vi därför anlagt en ny gräsmatta och planterat vårblommande lökväxter och träd.

Ängalyckans grönområde (3)

I Ängalyckans grönområde har vi anlagt en naturhinderbana för både barn och hundar. Vi har även skapat nya sittplatser och planterat fler träd och vårblommande lökväxter.

Gantofta bypark (4)

Byparken ligger i hjärtat av Gantofta. Vi har givit parken ett ordentligt lyft med nya gångvägar genom parken, mysiga sitt- och hängplatser, en ny grillplats och en pump-track-bana för kickbike och cykel.

För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar har vi lett om dagvatten och utvidgat den befintliga dammen. För att få plats med den nya dagvattenledningen har vi tagit ned två träd. Vi planterade samtidigt nya träd i området och beskar de träd som är kvar.

Karta över områdena i Gantofta

  • 1. Vackrare entréer
  • 2. Norra stationsområdet
  • 3. Ängalyckans grönområde
  • 4. Gantofta bypark

Så förbättrar vi grönområdena i Gantofta: 1. Vackrare entréer, 2. Norra stationsområdet 3. Ängalyckans grönområde 4. Gantofta bypark