Vi förbättrar grönområdet på Dalhem

Längs den norra delen av Dalhem finns ett relativt stort naturområde som anlades i samband med att Dalhem byggdes på 1960-talet. Det är väldigt kuperat och har både öppna ängar, gräsmattor och uppvuxen skog. Under 2019 får området en översyn för att bli mer tillgängligt för friluftslivet.

I början av 2019 samlade vi in synpunkter och önskemål kring förbättringar av grönområdet på Dalhem som vissa kallar för Kojakparken, Backarna eller Brohult. Kärt barn har många namn. Vi pratade med bland annat boende, föreningar som är aktiva i området, elever från Dalhemskolan och förskolan.

Vi fick många bra tankar och idéer kring hur vi kan bevara, utveckla och förbättra grönområdet. Under hösten och vintern 2019 börjar vi att genomföra dem. Vi har redan tjuvstartat på några ställen som till exempel genom att börja bygga om lekplatsen nedanför Kojak. Vi planerar också att:

 • Rusta upp discgolfbanan för frisbeespel med ny utrustning.
 • Skapa naturlek med stockar och stenar på ett par platser i området.
 • Anlägga nya grusgångar i området.
 • Sätta ut nya bänkar, papperskorgar och en grillplats.
 • Skapa entréer till grönområdet och sätter upp informationstavlor med en karta som visar vad man kan göra i naturområdet.
 • Förbättra pulkabackarna.
 • Så fröer till kommande blomsteräng.
 • Gallra i dungarna närmst cykelvägen för att ge större träd mer utrymme och öka insynen och tryggheten i området.
 • Förbättra kring mountainbikebanan.
 • Sätta upp fågelholkar och insektshotell.
 • Anlägga ett hundhägn i områdets norra delar.
 • Utreda möjligheterna att gräva en våtmark i svackan mitt i området.

Vi gjorde även en naturvärdesinventering sommaren 2018 som ligger till grund för kommande åtgärder.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

 • Måndag-onsdag 08:00-17:00
 • Torsdag 08:00-18:00
 • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right