Vi har byggt om och utvecklat grönområde på Ringstorp

UtvVi har genomfört en rad åtgärder för att utveckla grönområdet i anslutning till det gamla vattentornet, vid korsningen Ringstorpsvägen och Grenadjärgatan. Det vi gjort är ett resultat av de synpunkter vi fått in från bland annat boende och skolbarn i området.

Under hösten och vintern 2019 undersökte vi grönområdet i anslutning till det gamla vattentornet Borgen och pratade med boende och skolbarn i området. Stort tack till alla er som tyckte till! Vi fick in väldigt många svar och synpunkter via vår enkät, mejl och samtal. Nu har vi genomfört vi en rad åtgärder som bygger på de tankar och idéer som vi fick in. Arbetet blev klart sommaren 2020.

Det här har vi gjort

  • Vi har byggt om och utvecklat grönområdet i anslutning till vattentornet, vid korsningen Ringstorpsvägen/ Grenadjärgatan.
  • Med våra åtgärder skapar vi möjligheter för fler att vistas, använda och trivas i grönområdet.
  •  Vi jobbar för att höja de ekologiska värdena genom att plantera fler träd, buskar och lökväxter och gallra i befintliga buskage.
  • Vi har öppnat upp grönområdet, anlagt en ny gångväg och utökat belysningen för ökad trygghet.
  • Vi har skapat en grillplats med bänkbord och en ny mötesplats med tränings- och lekmöjligheter.

Karta

Vi bygger om och utvecklar grönområdet i anslutning till vattentornet.