Vi planerar att arbeta med ett av grönområdena på Ringstorp

Vi planerar att arbeta med ett av grönområdena på Ringstorp

Längs Ringstorpsvägen och runt det gamla vattentornet Borgen finns ett grönområde som vi planerar att arbeta mer med. Grönområdet utmed Ringstorpsvägen består idag av en stor gräsyta omgiven av träd. Området kring det gamla vattentornet består idag av gräsytor, grusgångar, träd och en parkering intill Ringstorps koloniområde.

Under hösten och vintern 2019 undersökte vi grönområdet och pratade med boende och skolbarn i området. Beroende på vad vi kommer fram till under hösten och vintern räknar vi med att börja arbeta med området under vintern 2019 för att bli klara till hösten 2020.

Tack för alla intressanta synpunkter!

Vi fick in många bra synpunkter genom vår digitala enkät, mejl och samtal. Vi arbetar nu med att sammanställa alla tankar och idéer för att ta fram ett åtgärdsförslag som bygger på de kommentarer som ni gett oss.

Vi uppskattar att ni är många som har engagerat sig och tyckt till om området. Vi räknar med att börja arbeta med några enklare förbättringar i området utifrån de synpunkter vi fått in redan under 2019. Sedan jobbar vi vidare med att utveckla området med målsättningen om att bli klara till hösten 2020.