Gröna stråk och parkområden i Södra Helsingborg

Helsingborgs stad ska utveckla och förbättra grönområdena på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten. Fredag 31 mars och lördag 1 april 2017 träffade vi helsingborgare för att ta reda på vad de tycker om området.

Från Planteringen i norr ner till Högasten i söder sträcker sig Tallskogsleden som är en vandringsled med tallplanteringar från 1800-talet. Under våren 2017 bjöd vi in boende och föreningar i området för att få in synpunkter på hur leden och grönområdena intill kan utvecklas.

Vi sammanställer nu synpunkterna och tittar på hur våra grönområdena ser ut idag, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Vi undersöker även hur Tallskogsleden kan bli mer tillgänglig.

Vid årsskiftet 2017/2018 planerar vi att kunna börja genomföra åtgärder som vi arbetat fram. Målet med projektet är att förbättra nåbarheten och tillgängligheten till de gröna områdena samt skapa sammanhängande gröna stråk.

En handlingsplan för grönstrukturen

Vi har en handlingsplan för de gröna områdena i Helsingborg. I den beskriver vi hur vi ska arbeta med att höja grönstrukturens värde och attraktion. Läs mer om handlingsplanen här.