Vallåkra har fått en ny upplyst lekplats med dinosaurietema

Mellan hösten 2021 och våren 2022 rustade vi upp Vallåkras stora lekplats med ny belysning och flera nya inslag för den leksugne. Lekplatsen har ett dinosaurietema med fotspår och spännande skelett som gömmer sig i sanden. Grillplatsen har ett regnskydd och grönområdet nya bänkar. Vi har också anlagt en äng för att våra minsta, små surrande vänner också ska trivas.

Naturreservatet Borgen är en välbesökt och mycket omtyckt plats av både Vallåkrabor och besökare, inte minst tack vare anrika Wallåkra stenkärlsfabrik och de spännande spåren efter dinosaurier som hittats där. Intill reservatet finns en lekplats (väster om Tallstigen) och större gräsmatta som används av Vallåkraborna, bland annat för att fira midsommar.

Det här har vi gjort

(se även kartan nedan)

  • Vi har rustat upp lekplatsen (mellan naturreservatet och Tallstigen) och gett den ett dinosaurietema. Lekplatsen ligger på samma plats som tidigare, men har fått mer innehåll.
  • Vi har anlagt en cykelslinga och hoppas med den kunna nå en bredare åldersgrupp.
  • Vi har satt upp belysning på på lekplatsen och längs Tallstigen som leder till lekplatsen.
  • Vi sätter upp regnskydd vid befintlig grillplats, nya bänkbord och planterar träd.
  • Vi har anlagt en blommande äng på lekplatsen och återanvänder sand och grus från lekplatsen till denna.