Vi planerar att arbeta med grönstrukturen i Vallåkra

Vi planerar att arbeta med grönstrukturen i Vallåkra

Under hösten och vintern 2020 planerar vi att undersöka grönstrukturen i Vallåkra. Syftet är att utveckla och förbättra befintliga grönområden och se om vi kan använda stadens mark ännu bättre. Beroende på vad vi kommer fram till räknar vi sedan med att börja arbeta med området under 2021.

I vårt arbete med grönstrukturen i Vallåkra tar vi även med oss de synpunkter vi fick in genom de dialoger som hölls i orten våren 2019. Läs mer i ”Tyckt om Vallåkra – Återkoppling” (pdf, 3,93 MB).