Fördjupad översiktsplan för Gantofta

Gantofta omges av värdefull åkermark och natur i Rååns dalgång. Orten kan utvecklas och kompletteras med varierat boende för att ge möjlighet till god service och kvarboende. Att stärka de orter som har god kollektivtrafik i form av exempelvis en egen station, är en del i vår utveckling mot en hållbar stad.

Översiktsplanen och dess dokument:

Övriga handlingar:

Översiktsplanen för Gantofta antogs av kommunfullmäktige den 9-10 juni 2010.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?