Gantofta

Gantofta omges av värdefull åkermark och natur i Rååns dalgång. Orten kan utvecklas och kompletteras med varierat boende för att ge möjlighet till god service och kvarboende. Att stärka de orter som har god kollektivtrafik i form av exempelvis en egen station, är en del i vår utveckling mot en hållbar stad.

Här finner du översiktsplanen och dess kartor.

Fördjupning av översiktsplan för Gantofta (pdf, 4 MB)
Markanvändningskarta (pdf 440 kB)
Övriga kartor (pdf, 615 kB)

Här kan du läsa alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen.

Samrådsredogörelse (pdf, 131 kB)
Utställningsutlåtande (pdf, 126 kB)

Översiktsplanen för Gantofta antogs av kommunfullmäktige den 9-10 juni 2010.