Översiktsplan 2010

Här kan du som är intresserad framtidens Helsingborg läsa vår översiktsplan som blickar framåt mot år 2035. Med översiktsplan 2010 vill Helsingborg ta ett helhetsgrepp kring stadens utveckling och helsingborgarnas livsmiljö och vardag.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väl en ledstjärna för framtiden. Ett arbetsredskap för våra politiker och stadsplanerare som behandlar alla de frågor som man bör ta hänsyn till i stadsplaneringen. Översiktsplan 2010 finns här tills ÖP 2021 har trätt i laga kraft.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?