Vindkraft

Översiktsplanen för vindkraft har tagits fram för att få gemensamma riktlinjer och underlag för hållbar energi som vindkraft i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. I översiktsplanen finns bland annat utpekade områden som är lämpliga respektive mindre lämpliga för vindkraft.

Dokument

Här finner du översiktsplanen och dess kartor. Den tematiska översiktsplanen för vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2010.

Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraft (pdf, 5 MB)

Här kan du ta del av alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen.

Samrådsredogörelse (pdf, 2 MB)
Utställningsutlåtande och sammanställning av miljöbedömning (pdf, 799 kB)