Ta del av förslaget till ny översiktplan, Översiktsplan 2021

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. Samrådet är nu avslutat men du kan fortfarande ta del av förslaget. Vi sammanställer nu alla synpunkter vi fått in och siktar på att genomföra granskning av förslaget under vintern 2020/2021.

Översiktsplanen beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, ska antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 15 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag? Hur tar du dig till och från din ort?

Samrådet är avslutat

Samrådet är nu avslutat och vi kommer nu att ställa samman alla synpunkter och bearbeta förslaget till översiktsplan inför granskningen som kommer att äga rum under vintern 2020/2021. Då kan du se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan vi lämnar över det till kommunfullmäktige för antagande.

Under samrådstiden 13 januari och 15 mars 2020 har du kunnat möta oss på åtta platser runt om i Helsingborg för att prata om förslaget. Vi har varit i lokala bibliotek eller skolor i Påarp, Mörarp, Bårslöv, Ödåkra, Kattarp, Hittarp, Laröd, Rydebäck och Vallåkra. Vi har också varit tillgängliga på telefon och i stadsbyggnadshuset alla vardagar.

Många har passat på att tycka till om vårt förslag till Helsingborgs nya översiktsplan, inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning. Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta Helsingborg samt våra tätorter när de växer. Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och målet är att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor här.

I den här översiktsplanen har vi fokus på områdena utanför centrala staden. Du som bor eller verkar i Helsingborgs orter har därför varit särskilt välkommen att läsa och tycka till om förslaget.  Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

Översiktsplan 2021 – så här ser samrådsförslaget ut

I den digitala översiktsplanen kan du ta del av förslaget som har varit på samråd, men du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget.

Ta del av samrådsförslaget till ny översiktsplan för Helsingborg

Tyckt om din ort – återkoppling

Under våren 2019 hade vi träffar på sju orter utanför centrala Helsingborg för att prata med dig som bor, verkar och lever där. Här kan du ta del av en sammanställning kring alla synpunkter som vi fick då i den tidiga dialogen.