Tyck till om förslaget till Översiktsplan 2021

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. Nu finns ett förslag som vi gärna vill ha dina synpunkter på. Du kan träffa oss på åtta platser runt om i Helsingborg i januari och februari. Du kan lämna dina synpunkter i en digital karta mellan 13 januari och 15 mars 2020.

Översiktsplanen beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, ska antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 15 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag? Hur tar du dig till och från din ort?

Vi vill veta vad du tycker

Mellan 13 januari och 15 mars 2020 har du möjlighet att tycka till om vårt samrådsförslag till Helsingborgs nya Översiktsplan, inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning. Dina synpunkter hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta Helsingborg samt våra tätorter när de växer. Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och målet är att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor här.

Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten och vi har nu fokus på områdena utanför centrala staden. Du som bor eller verkar i Helsingborgs orter är därför särskilt välkommen att läsa och tycka till om förslaget.

Översiktsplan 2021 – så här ser samrådsförslaget ut

I den digitala översiktsplanen kan du ta del av förlaget. Under samrådstiden, 13 januari – 15 mars, kan du även lämna dina synpunkter på karta och i text.

Ta del av samrådsförslaget till ny översiktsplan för Helsingborg

Så kan du lämna dina synpunkter

Kom och prata med oss när vi är på plats i din ort

Platser och tider:

  • Påarps bibliotek, 28 januari, klockan 13.00 – 18.00
  • Mörarps skola, 29 januari, klockan 14.00 – 19.00
  • Bårslövs skola, 30 januari, klockan 14.00 – 19.00
  • Ödåkra bibliotek, 3 februari klockan 14.00 – 19.00
  • Kattarps skola, 4 februari, klockan 14.00 – 19.00
  • Laröds bibliotek, 10 februari, klockan 14.00 – 19.00
  • Rydebäcks bibliotek, 12 februari, klockan 14.00 – 19.00
  • Vallåkra skola, 13 februari, klockan 14.00 – 19.00

Du når oss också här:

  • Du kan möta oss alla vardagar klockan 12:30 – 16:30 i stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22.
  • Om du har frågor kan du även nå oss vardagar, klockan 08:30 – 16:30 genom Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Tyckt om din ort – återkoppling

Under våren 2019 hade vi träffar på sju orter utanför centrala Helsingborg för att prata med dig som bor, verkar och lever där. Här kan du ta del av en sammanställning kring alla synpunkter som vi fick då i den tidiga dialogen.