Tyckt om din ort – återkoppling

Under våren 2019 ordnade Helsingborgs stad träffar på sju orter utanför centrala Helsingborg för att prata med dig som bor, verkar och lever där. Här kan du ta del av en sammanställning kring alla synpunkter som vi fick då i den tidiga dialogen.

Sammanställningen ska ge en övergripande bild av de synpunkter som vi fick i samband med vårens möten med invånare i stationsorterna Vallåkra, Påarp, Kattarp, Mörarp, Rydebäck, Gantofta och Ödåkra.

I sammanställningen kan du läsa vad invånarna har tyckt. Den gör inte anspråk på att vara komplett, utan syftar till att återkoppla och ge en god övergripande bild av vad vi pratade om i varje ort. Det finns en sammanställning för varje ort och en version som samlar alla orter.

Läs vad invånare har tyckt i vår karta

Förutom träffarna på de sju orterna fanns det möjlighet att även tycka till här på webben. Här kan du läsa vad invånare har tyckt om orterna i vår digitala karta.

Digital karta där du kan lämna synpunkter om stationsorter

Vad ska det leda till?

Synpunkterna som vi har fått hjälper oss att planera och utveckla Helsingborg och är viktiga underlag i arbetet med Översiktsplan 2021 (ÖP2021). Mellan 13 januari och 15 mars 2020 är förslaget till Översiktsplan 2021 på samråd. Ta del av och lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkterna har även hjälpt oss att identifiera frågor och eldsjälar som vill fortsätta att engagera sig i utvecklingen av sin ort, vilket sker inom projektet Utvecklingsplaner för stationsorterna.

Frågor?

Tveka inte att höra av dig till sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se om det är något du undrar över.