Så här har ni tyckt om orterna i vår karta

Här kan du läsa synpunkter och berättelser som kom in i vår karta under våren då vi hade våra träffar i stationsorterna. Allt övrigt underlag från våra träffar kommer vi att sammanställa och publicera här inom kort.

Sammanställningen skickas även ut till dig som medverkade om du har lämnat din e-postadress i samband med anmälan eller vid själva mötet. Här kan du läsa vad alla har tyckt om orterna i vår digitala karta.

Digital karta där du kan lämna synpunkter om stationsorter