Process och tidplan

Förslaget till Stadsplan 2017 har tagits fram genom en lång process där många tjänstepersoner och förvaltningar har medverkat. Vi har haft dialog med invånarna vid tre perioder. I den tidiga dialogen hämtade vi kunskap om människors vardag i Helsingborg. Vid samråd respektive utställning visade vi förslaget och samlade in synpunkter. Efter de tillfällena bearbetade vi alla synpunkter som kom in och justerade stadsplanen. Kommunfullmäktige antog stadsplanen den 21 november 2017. 

Processen fram till en antagen stadsplan

Stadsplan 2017 var på samråd mellan 23 juni och 23 september 2016. Då presenterade vi förslaget på var och hur vi kan bygga framtidens Helsingborg och samlade in synpunkter från bland annat invånare, myndigheter och företag. Under samrådet var stadsplanen tjänstepersonernas förslag, vilket innebär att politikerna inte hade tagit ställning till innehållet.

Efter samrådet sammanfattade och redovisade vi alla synpunkter som vi fick in från privatpersoner, föreningar, myndigheter och organisationer. Politikerna tog del av synpunkterna, diskuterade och gjorde avvägningar kring olika frågor. I december 2016 fattade de ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet som du kan läsa om här (pdf, 85 kB).

Därefter justerade och bearbetade vi stadsplanen inför utställningen som pågick mellan 22 april till 22 juni 2017. Då kunde du möta oss i stadsbyggnadshuset alla vardagar, inklusive en kväll i veckan. Vi var även på Stadsbiblioteket och Väla, där vi mötte många intresserade personer som ställde frågor och diskuterade förslaget till stadsplan med oss och våra politiker. Efter utställningen ställde vi samman alla synpunkter och förberedde förslaget inför beslut i kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte Stadsplan 2017 den 19 oktober 2017 och kommunfullmäktige antog stadsplanen den 21 november 2017.

Du kan läsa mer om processen i Stadsplan 2017, se fliken 11 Process.

Tidplan

  • Våren 2016. Tidig dialog då vi hade fokus på din vardag och dess platser. Vilka är kvalitéerna? Vad kan utvecklas och bli bättre?
  • Sommaren 2016. Förslaget till stadsplan skickades på samråd med dialog då invånarna hade möjlighet att lämna synpunkter på det första förslaget till Stadsplan 2017.
  • Vintern 2016/2017. Vi bearbetade alla synpunkter som kom in under samrådet, presenterade för våra politiker och justerade stadsplanen.
  • Våren/sommaren 2017. Utställning av förslaget till stadsplan med dialog då invånarna hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Stadsplan 2017.
  • Hösten/vintern 2017. Vi bearbetade alla synpunkter som kom in under utställningen, presenterade för våra politiker och justerade stadsplanen.
  • Vintern 2017. Kommunfullmäktige antar Stadsplan 2017 som ett av stadens strategiska underlag för planering.