Process och tidplan

Förslaget till Stadsplan 2017 har tagits fram genom en särskild projektorganisation där många tjänstepersoner och förvaltningar har medverkat. Efter samrådet har vi bearbetat alla synpunkter som kommit in och justerat stadsplanen innan vi ställer ut det slutgiltiga förslaget under tiden 22 april till 22 juni 2017. Det är sedan kommunfullmäktige som antar Stadsplan 2017. Här får du information om processen och om hur tidplanen ser ut.

Processen

 • Förslaget till stadsplan har tagits fram genom en särskild projektorganisation där många tjänstepersoner och förvaltningar har medverkat.
 • Stadsplanen har i samrådsskedet varit tjänstepersonernas förslag där politikerna inte tog ställning till innehållet.
 • Remissen, det vill säga samrådet, innebar att vi presenterade förslaget och hämtade in synpunkter från bland annat invånare, myndigheter och företag.
 • Efter remissen har politikerna tagit del av synpunkterna och fattade i december 2016 ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa minnesanteckningar från den politiska styrgruppens möte (pdf, 85 kB).
 • Vi har därefter justerat och bearbetat stadsplanen inför utställningen.
 • Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om utställning den 20 april 2017. Utställningen kommer att ske under tiden 22 april till 22 juni 2017
 • Politikerna i kommunfullmäktige är de som antar det färdiga förslaget, förmodligen under vintern 2017.

Tidplan

 • Våren 2016. Då har vi haft tidig dialog med fokus på din vardag och dess platser. Vilka är kvalitéerna? Vad kan utvecklas och bli bättre?
 • 16 juni 2016. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att skicka tjänstepersonernas förslag till stadsplan på samråd.
 • Sommaren 2016. Samråd med möjlighet att lämna synpunkter på det första förslaget till Stadsplan 2017 som visar var och hur vi kan bygga framtidens Helsingborg.
 • Vintern 2016/2017. Då bearbetar vi alla synpunkter som har kommit in.
 • Vår/sommar 2017. Vi ställer ut förslaget till Stadsplan 2017.
 • Vinter 2017. Kommunfullmäktige förväntas anta Stadsplan 2017 som ett av stadens strategiska underlag för planering.