Staden växer – hur ska allt få plats?

Staden växer och vi behöver skapa utrymme för fler människor, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, skolor, transporter, mer regn och grönt på samma yta. Men var ska allt få plats?

Måndag 20 juni klockan 18:00-20:00 genomförde vi ett  seminarium om Stadsplan 2017 på Dunkers kulturhus.

På programmet

Förtätning för en attraktivare stad – Ola Thufvesson, Campus Helsingborg
Stadsplan 2017 – Stina Pettersson, projektledare
Infrastruktur och utveckling – Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör
Den växande befolkningen – Henrik Persson, samhällsanalytiker
Aktuell planering – Björn Bensdorp Redestam, chef för detaljplanering