Tyck till om förslag till åtgärder för minskat buller

Nu finns ett förslag till ett nytt åtgärdsprogram för att minska höga bullernivåer i Helsingborg. Åtgärdsprogrammet 2019-2023 är en fortsättning på det tidigare åtgärdsprogrammet. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget senast 10 juni 2018.

Du kan läsa förslaget här:

Hänvisar till det tidigare åtgärdsprogrammet

Förslaget är en direkt fortsättning på det tidigare åtgärdsprogrammets inriktning och har direkta hänvisningar dit.  Läs det tidigare åtgärdsprogrammet här.

Programmet innehåller inga nya åtgärdspunkter utan har som ambition att fortsätta finslipa och utveckla det tidigare programmet. Det finns nu också ett tydligare fokus på stilla områden, särskilt känsliga grupper och en förbättrad verktygslåda för goda ljudmiljöer.

Lämna dina synpunkter senast 10 juni

Vi måste få eventuella synpunkter senast 10 juni 2018, helst som digital post. Vi är tacksamma om synpunkterna kan lämnas tidigare än så.

Du skickar ditt svar till

Vid frågor om remissmaterialet kontakta Anne-Marie Frisell, anne-marie.frisell@helsingborg.se, telefon 042-105802.