Prioriterade satsningar i åtgärdsprogrammet för buller

För att förbättra ljudmiljön behöver vi satsa både på byggnader, för att förbättra inomhusmiljön, och på utomhusmiljöer.

I Åtgärdsprogram Buller 2019-2023 fortsätter vi att prioritera åtgärder där de gör störst nytta och riktar oss därför i första hand till platser eller områden där särskilt känsliga grupper uppehåller sig.

I åtgärdsprogrammet redovisar vi mål och det vi prioriterar för de här delområdena:

  • Bostäder
  • Skolor och förskolor
  • Vårdboenden
  • Närparker
  • Natur- och rekreationsområden
  • Så kallade tysta områden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2018 att godkänna Åtgärdsprogram Buller 2019-2023 (pdf, 11 MB) med en komplettering. I slutet av november 2018 antog kommunfullmäktige programmet. Det är nu stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för genomförandet av programmet.

Programmet 2019-2023 bygger på det tidigare Åtgärdsprogram buller 2014-2018 (pdf 3,6 MB).

Frågor om åtgärdsprogrammet

Kontakta Anne-Marie Frisell, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 58 02. E-post: anne-marie.frisell@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?