Vad gör Helsingborg till en bra stad att bo i? Fyll i vår enkät

Helsingborgs stad är en av fem kommuner som tillsammans med Region Skåne undersöker vad som gör att vi uppskattar att bo där vi bor. Du kan bidra till den framtida planeringen för att göra Helsingborg till en bättre och mer attraktiv stad genom att fylla i en enkät senast 30 april 2019.

Enkäten handlar om Helsingborgs olika stadskvaliteter. Med stadskvaliteter menas tillgång till bland annat parker och naturområden, vatten, handel, service och matställen. Vi vill ha dina synpunkter på staden i stort och mer specifikt på det område som du bor i.

Genom att fylla vår enkät bidrar du till den framtida planeringen för att göra staden bättre och mer attraktiv. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Vi behöver dina svar senast 30 april 2019.

En del i projekt om värdeskapande stadskvaliteter

Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Tomelilla är fem skånska kommuner som är med i Region Skånes projekt om värdeskapande stadskvaliteter.

Studien ska visa var det finns stadskvaliteter idag, det vill säga olika typer av kvaliteter som bidrar till en attraktiv stad, och vilka de är. Resultatet ska också kunna visa på att det genom planering finns möjligheter att skapa fler attraktiva miljöer och vad som då krävs av olika aktörer.

Uppdraget om tillväxtskapande stadskvaliteter är en del av Region Skånes utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. Målet är att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur och att arbetet ska bidra till att det skapas stadsmiljöer som stärker Skånes attraktionskraft, både för dem som redan bor på dessa orter och för dem som funderar på att flytta dit.

Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket.