Planeringskarta

I planeringskartan kan du enkelt finna geografisk information som finns i de planeringsunderlag som ligger till grund för hur våra samhällen utvecklas.

Du kan fördjupa dig i översiktsplan, ändring av översiktsplan, naturreservat, bevarandeprogram och detaljplaner. Du kan välja att se informationen på en karta eller läsa handlingarna.

I kartan kan du välja flygfoto, söka på adress eller ortsnamn och zooma in önskad nivå.

Med hjälp av lagerlistan (se bild nedan) har du möjlighet att välja olika lager och utifrån dessa skapa din egen kartbild som uppfyller dina egna behov.

Här finns planeringskartan.

Del av Helsingborgs planeringskarta.