Beteendepåverkan och kampanjer

Här beskriver vi de kampanjer och påverkansprojekt som genomförts under 2017.

Kampanjer och påverkansprojekt för att öka andelen hållbara resor i Helsingborg pågår som en självklar del i att förändra helsingborgarnas framtida val av färdmedel. Under 2017 startade vi och genomförde vi en rad kampanjer. Cykelvänlig arbetsplats, Cykelbiblioteket, Skolreseplan, testprojekt för cykel och kollektivtrafik samt programmet Res klokt är exempel på projekt vi genomfört under 2017. Några av projekten fortsätter under 2018.

Cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats Helsingborg är en utmärkelse till arbetsplatser i Helsingborg som gör det lätt för anställda att välja cykeln, både till och från arbetet och i tjänsten. Utmärkelsen ger arbetsplatsen stärkt image samt friskare och sundare medarbetare.

Läs mer om Cykelvänlig arbetsplats.

Cykelbiblioteket

Cykelbiblioteket finns för den som bor i Helsingborg och som vill testa en lite dyrare cykel inför det egna köpet. I samband med att vi bygger om Järnvägsgatan och Drottninggatan arbetar staden på olika sätt för att fler ska cykla och resa kollektivt till och från centrum. Cykelbiblioteket är en del i arbetet för ökat hållbart resande.

Läs mer om Cykelbiblioteket.

Skolreseplan

Ett annat projekt är Skolreseplan. Tillsammans med skolan tar vi fram en plan och visar vilka problem och hinder som finns kring de resor som görs till och från skolan. Vi arbetar tillsammans fram en hållbar strategi för att minska problemen och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt resande.

Läs mer om skolreseplanen.

Testprojekt för cykel och kollektivtrafik

Andel som fortsätter att cykla till jobbet när prova-på-perioden är slut. Ja, fem eller fler dagar per vecka – 38%, 3-4 dagar per vecka – 53,8%, 1-2 dagar per vecka – 7,7%, Nej, aldrig – 0%

Andel som fortsätter att cykla till jobbet när prova-på-perioden är slut.

Under 2017 har vi genomfört testprojekt både för cykel och kollektivtrafik. Bilpendlare har kunnat anmäla sig för att testa ett hållbarare transportmedel till jobbet.

För cykling deltog 38 personer varav cirka 85 procent angav att de kommer fortsätta cykla till jobbet tre till fem dagar i veckan efter testet.

För kollektivtrafik deltog ungefär 100 personer varav cirka 50 procent angav att de kommer fortsätta åka kollektivt till jobbet efter testet. Testet för kollektivtrafik är ett samarbete inom Busskoll 2022.

Res klokt

Miljöverkstaden erbjuder programmet ”Res klokt” för årskurs 6 i Helsingborg. I programmet ingår bland annat att eleverna använder kollektivtrafik för att ta sig runt i Helsingborg och lösa olika uppgifter. Ungefär 80 procent av eleverna i årskurs 6 deltar.

Fossilbränslefria kommuner 2017-2018

Enheten för miljö och livsstil deltar i det regionala EU-projektet Fossilbränslefria kommuner 2017–2018 som har fokus på tjänsteresor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right