Infrastruktur

Här redovisar vi investeringar vi gjort kring gång, cykel, buss, bil, tåg och trafiksäkerhet under året, det vill säga gjorda satsningar i infrastrukturen för att öka andelen hållbara resor och öka trafiksäkerheten.

Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder

Med utgångspunkt i Cykelplan Helsingborgs stad 2017–2023 samt Trafikplan Helsingborgs stad 2017 har vi genomfört ett flertal ombyggnader under året, med syfte att förbättra framkomligheten och ge bättre förutsättningar för fler att cykla.

Vi har bland annat genomfört åtgärder längs ett av våra huvudcykelstråk, det så kallade blå stråket, där korsningspunkter har höjts upp och anpassats så att gående och cyklister har prioritet framför bilarna.

Under året har vi också byggt flera nya gång- och cykelbanor för att knyta samman cykelnätet, till exempel längs det så kallade Österledsstråket (Gustavslundsvägen – Måndagsgatan – Ragnvallagatan), samt i Gantofta, Rydebäck och vid Pålstorp. Tinkarpsbacken har fått en smalare körbana, för att ge plats till en breddad dubbelriktad cykelbana.

Under året har vi också genomfört en rad olika ombyggnader med syfte att öka trafiksäkerheten. Bland annat har vi genomfört ett flertal åtgärder för att dämpa hastigheten på Bergaliden och gatorna runt Slottsvångsskolan. Vi har installerat vårt första aktiva farthinder, ett så kallat Actibump, på Kullavägen i höjd med Åragatan. Det innebär att en lucka fälls ner i gatan om fordon passerar över gällande hastighetsgräns. Resultatet har hittills varit mycket positivt. Vi gjorde en särskild satsning på trafiksäkerhetsåtgärder i våra byar, vilket resulterade i hastighetsdämpande åtgärder i bland andra Gantofta, Ödåkra och Påarp.

Kollektivtrafikåtgärder

De största kollektivtrafiksatsningarna på många år pågår i och med de stora projekten med ombyggnationen av Drottninggatan och Järnvägsgatan och för HelsingborgsExpressen. Dessa beskriver vi under Större projekt nedan.

2017 genomfördes också en mindre omläggning för linje 8. Busslinjen rätades ut fick en ny hållplats vid Viskgatan, medan hållplatserna Trelleborgsgatan och Koralgatan lades ned, allt med syfte att minska restiden, öka punktligheten för bussen samt fånga in fler resenärer.

Vi byggde också om och tillgänglighetsanpassade tio hållplatser under 2017.

Större projekt

Drottninggatan och Järnvägsgatan

Under 2017 påbörjades den första etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Arbetet startade i maj 2017 och var i stort avslutat i början av mars 2018.

Målet för ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan är att skapa bättre och tydligare gång- och cykelstråk och platser där människor vill vistas. Samtidigt ser vi till att kollektivtrafiken prioriteras och blir effektivare, bland annat genom att anlägga sidoförlagda busskörfält. Det ska helt enkelt vara lätt att ta sig till centrum på det sätt man väljer att göra det. Ombyggnaden ska leda till att de fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg längre ut från centrala Helsingborg. Ombyggnaden delas upp i tre etapper.

Etappindelning ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Etappindelning ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Under året har vi bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage vid Prästgatan för den som går och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten. Vi har också lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.

HelsingborgsExpressen

Helsingborg växer och vi vill att fler ska resa kollektivt och hållbart. Skånetrafiken och Helsingborgs stad förbereder för spårvägsliknande resor i Helsingborg. Med start sommaren 2019 kan du resa snabbt, bekvämt och hållbart med HelsingborgsExpressen på linje 1. Helsingborgs stad bygger busskörfält och gör plats för nya hållplatser med extra långa väderskydd. Skånetrafiken förbereder för en bekvämare resa med nya bussar och tydlig reseinformation.

Åtgärderna påbörjades 2016 med ombyggnad av Landskronavägen och anpassning av Kielergatan.

Under 2017 arbetade vi på Rååvägen med att bygga om gator och hållplatser längs sträckan genom Råå. Arbetet startade i januari och var färdigt under sommaren 2017.

Mer information om HelsingborgsExpressen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right