Mål för trafikutvecklingen

Uppföljningen i Trafikåret 2017 utgår från trafikmålen i Trafikplan 2017, där ett av huvudmålen är att öka andelen hållbara resor, det vill säga andelen gång, cykel och kollektivtrafikresor. Vi följer även upp andra övergripande mål som Helsingborgs stad har som berör trafikutvecklingen.

Staden har många övergripande mål som berör trafikutvecklingen i staden. De större övergripande dokumenten som berör trafikutvecklingen för Helsingborg är Livskvalitetsprogrammet och ÖP2010 där Trafikprogram för Helsingborg (pdf, 2,4 MB) är ett tematiskt PM till översiktsplanen.

I Trafikplan 2017 omsätts strategierna i trafikprogrammet till konkreta behov av åtgärder för att vi ska nå våra mål. Trafikplanens mål är att öka andelen hållbara resor och den ska genomföras på sju år. Hur olika färdmedel fördelar sig kan ses som en indikator på stadens mål om att skapa ett hållbart trafiksystem utifrån sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter.

Färdmedelsfördelning 2013: Gång 11%, Cykel 11%, Kollektivtrafik 18%, Bil 58%, Annat 2%Mål färdmedelsfördelning 2022: Gång 11%, Cykel 21%, Kollektivtrafik 24%, Bil 42%, Annat 2%

Färdmedelsfördelningen som vi behöver uppnå år 2022 för att nå regionens målbild, enligt trafikplanen. 

Det långsiktiga målet i cykelplanen, som antogs i mars 2017, är att öka cyklandet i Helsingborg, utan att fler personer skadas.  Andelen cykelresor ska öka till 21 procent år 2022 det innebär i stort sett en fördubbling av antalet cykelresor.

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort och antogs i november 2017 av kommunfullmäktige. Under fliken Trafik i stadsplanen finns en målbild för färdmedelsfördelningen för centralorten. Denna målbild stämmer också överens med Region Skånes strategi för ett hållbart transportsystem. Här är målåret 2035 och det gäller resor som startar i centralorten.

Enligt Helsingborgs stads och Stadsbyggnadsnämndens mål ska Helsingborg vara ledande i miljö- och klimatfrågor.  Som uppföljning på detta mål finns ett mätetal för Stadsbyggnadsnämnden om att vi år 2017 minst ska hamna på en 12:e plats i den årliga kommunrankningen ”Shift” över Sveriges bästa stad i hållbara transporter. Rankningen genomförs årligen av Trivector och det går att läsa mer om “Shift” på Trivectors webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right