Så här ser det ut

Hur många cyklar och vilka vägar väljer bilisterna? Var hamnar vi i jämförelse med andra svenska kommuner? Hur många bilar finns det i Helsingborg och blir det fler eller färre som väljer kollektivtrafiken? Här sammanställer vi kalla fakta och statistik över olika trafikslag och hur de utvecklats.