Biltrafik

I det här kapitlet visar vi flöden från trafikmätningar och hur utvecklingen av biltrafiken ser ut på vissa gator i särskilda gatusnitt. Vi visar också hur bilinnehavet ser ut i olika delar av staden.