Bilinnehav

Bilinnehavet har legat relativt konstant de gångna åren men det finns en svagt uppåtgående trend de sista två åren.

Siffrorna som beskrivs i diagrammet nedan är antalet bilar per 1 000 invånare i Helsingborg beräknat på fysiska personers bilägande (det vill säga exklusive bilar ägda av juridiska personer och enskilda firmor). Det finns 63 129 registrerade personbilar i trafik i Helsingborg av dessa är 11 322 ägda av juridiska personer och enskilda firmor (2017). Av de fysiska personernas ägande ägs 64 procent av bilarna av män och 36 procent av kvinnor.

Antal bilar per 1 000 invånare i Helsingborg (exklusive leasing och företagsbilar) 2012-2017. 2012 349, 2013, 352, 2014 354, 2015 355, 2016 355, 2017 362.

Antal bilar per 1 000 invånare i Helsingborg (exklusive leasing och företagsbilar) 2012-2017.

Ser vi istället till andelen bilägare, det vill säga andelen av befolkningen mellan 20 och 64 år som äger en bil, så har denna andel sakta minskat för varje år, från 46 procent 2007 till cirka 42 procent 2015. Denna trend innebär att det blir färre personer som äger en bil men de som äger bil tenderar att äga flera bilar. Det senaste mätåret 2016 ökade dock andelen bilägare med 0,4 procent.

Andel bilägare mellan 20-64 år i Helsingborgs stad 2007-2016. 2007 45,6%, 2008 44,7%, 2009 44,0%, 2010 43,4%, 2011 42,7%, 2012 42,0%, 2013 41,8%, 2014 41,5%, 2015 41,5%, 2016 41,9%

Andel bilägare mellan 20-64 år i Helsingborgs stad 2007-2016.

Bilinnehavet skiljer sig inom staden, där de mer centrala delarna har ett lägre bilinnehav medan stadens ytterområden, där beroendet av bilen för att ha en bra tillgänglighet är större, har ett högre bilinnehav. 2016 var den stadsdel med högst bilinnehav Påarp och den med minst bilinnehav Söder. Trenden visar att bilinnehavet ökar mest i de områden där bilinnehavet redan är högt och fortsätter att minska där det redan är lägst.

Antal bilar per 1 000 invånare i stadsdelar med högst (Påarp) respektive lägst (Söder) 2007-2016. Påarp: 2007 441, 2008 444, 2009 454, 2010 458, 2011 462, 2012 466, 2013 476, 2014 485, 2015 485, 2016 489. Söder: 2007 221, 2008 226, 2009 220, 2010 211, 2011 214, 2012 209, 2013 202, 2014 193, 2015 194, 2016 193.

Antal bilar per 1 000 invånare i stadsdelar med högst (Påarp) respektive lägst (Söder) 2007-2016.

På statistik.helsingborg.se finns mer information och statistik för enskilda stadsdelar.