Biltrafikflöde

Under hela 2017 har flera större ombyggnationer av gator pågått i olika delar av staden. Detta har både påverkat vilka vägval bilisterna gjort men också om de tagit bilen eller gjort resan på annat sätt eller om de rent av inte gjort resan alls.

Detta avspeglar sig också i de mätningar som gjorts under 2017. Det är därför svårt att dra några säkra slutsatser om hur resandet med bil förändrats. När vi jämför värdena för 2017 och 2016 har trafiken ökat med cirka tre procent men variationen på olika gator är relativt stor.

Alt. Trafikflöden 2012-2017. 2012: Drottninggatan 18 400, Södra Stenbocksgatan 14 800, Malmöleden 16 700, Ängelholmsleden 35 200, Österleden 15 300, Rusthållsgatan 8 100. 2013: Drottninggatan 16 900, Södra Stenbocksgatan 14 600, Malmöleden 15 200, Ängelholmsleden 34 500, Österleden 24 300, Rusthållsgatan 6 900. 2014: Drottninggatan 18 300, Södra Stenbocksgatan 15 200, Malmöleden 16 600, Ängelholmsleden 39 700, Österleden 27 000, Rusthållsgatan 10 300. 2015: Drottninggatan 18 500, Södra Stenbocksgatan 15 200, Malmöleden 16 300, Ängelholmsleden 39 500, Österleden 32 200, Rusthållsgatan 8 500. 2016: Drottninggatan 21 200, Södra Stenbocksgatan 15 500, Malmöleden 18 500, Ängelholmsleden 42 700, Österleden 30 500, Rusthållsgatan 11 100. 2017: Drottninggatan 14 000, Södra Stenbocksgatan 18 300, Malmöleden 19 000, Ängelholmsleden 42 400, Österleden 34 100, Rusthållsgatan 16 100.

Trafikflöden 2012-2017.

I figuren ovan ser vi att trafikflödena på Drottninggatan minskat kraftigt år 2017, vilket beror på att gatan byggs om. Samtidigt har trafikflödena ökat på Södra Stenbocksgatan och Österleden. Detta tyder på att trafik som tidigare gått på Drottninggatan nu flyttat till Södra Stenbocksgatan och Österleden. Om vi summerar trafikflödena i nordsydlig riktning på Drottninggatan, Södra Stenbocksgatan och Österleden var trafikflödet 67 200 fordon per dygn år 2016 och 66 400 fordon per dygn år 2017.