Cykel

I Helsingborg finns nio platser där antalet cyklister kontinuerligt räknas. Dessa punkter är valda utifrån att de ligger på huvudcykelnätet och därmed bör ge en bra bild på hur antalet cyklister varierar mellan olika år.

Bilden nedan visar var de nio mätpunkterna är placerade.

Cykelmätare finns på nio platser i Helsingborg: Rådmansgatan, Strandvägen, Hävertgatan, Stenbocksgatan, Filbornavägen, Södergatan, Fältarpsvägen, Gasmästaregatan och Gåsebäcksvägen.

Cykelmätare finns på nio platser i Helsingborg: Rådmansgatan, Strandvägen, Hävertgatan, Stenbocksgatan, Filbornavägen, Södergatan, Fältarpsvägen, Gasmästaregatan och Gåsebäcksvägen.

Antal cyklister som passerat Helsingborgs mätpunkter 2015-2017. 2015: 2 011 090, 2016: 1 932 749, 2017: 1 899 455

Antalet cyklister som passerat stadens nio fasta mätpunkter 2015-2017.

Mellan 2015 och 2017 har antalet cyklister i snitt minskat med sex procent trots att antalet invånare ökat. Det är bara Rådmansgatan som bryter denna nedåtgående trend. Där har antalet cyklister ökat med fyra procent sedan 2015. Att det är färre antal cyklister vid mätpunkterna skulle kunna bero på att folk väljer andra transportmedel eller tar andra vägar och då inte passerar stadens mätpunkter. Exakt vad minskningen beror på behöver studeras närmre.