Färdmedelsfördelning

Varje år görs en nationell resvaneundersökning som ger en övergripande bild av färdmedelsfördelningen för bland annat Helsingborg. Undersökningen görs av Trafikanalys.

Varje år görs en nationell resvaneundersökning som ger en övergripande bild av färdmedelsfördelningen för bl.a. Helsingborg. Undersökningen görs av Trafikanalys. För att få ett tillräckligt underlag på kommunnivå har behövs ett medelvärde för fem år bakåt i tiden användas. Det är också en eftersläpning av redovisningen. Det finns statistik för 2016. I jämförelse med året innan ser det ut som om andelen resor med bil ökat något från, 49 till 52 procent mellan 2015 och 2016.

Vart femte år görs också en regional resvaneundersökning. Det är resultatet från den som vi utgår ifrån när vi tar fram nya mål om färdmedelsfördelning i trafik- och cykelplanerna.

Här kan du läsa mer om undersökningen och ta del av alla skåningars resvanor.