Gående

Det finns idag inget heltäckande och bra sätt att fånga in gångflödet i staden. Det har genomförts en gångtrafikräkning 2011, men sådana kräver mycket personal för att genomföra på ett bra sätt. Under 2018 kommer vi att utreda olika metoder för att fånga hur gångtrafiken utvecklas.