Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken delas upp i stadsbusstrafik, regional busstrafik och regionala tågresor. VI samarbetar med Skånetrafiken i alla delar. För stadsbusstrafiken sker arbetet i ett trepartssamarbete med operatören och Skånetrafiken kallat Busskoll 2022 (tidigare benämnt Bussvision Helsingborg).