Regionbuss

Resandet med de regionbusslinjer som trafikerar Helsingborg har ökat med 20 procent mellan 2016 och 2017 totalt. Då räknas även resor utanför kommungränsen in, det vill säga totalt antal resor för hela linjer. I siffror handlar det om en ökning med cirka 840 000 resor totalt.

Den största regionbusslinjen (220) mellan Helsingborg och Landskrona ändrades i december 2016. Då ersattes grenen mot Landskrona med en ny linje (218) och det är därför det har skett ett tapp på linje 220. Slår vi ihop siffrorna för linje 218 och 220 har antalet resor mellan 2016 och 2017 ökat med tolv procent i detta stråk.

De linjer som ökat mest under året är linje 250 som har ett ökat resande med 191 procent. Linje 250 ansluter till Skånebanan och tågstationen i Bjuv och ersatte delvis tidigare linje 230. Linje 260 är en ny linje som startade i december 2016 och ansluter till Tågarps station och Råådalsbanan.

Ökningen av antalet resor med regionbusstrafiken innebär att det totala antalet resor med både stads- och regionbuss ökat trots minskningen av stadsbussresorna.

Antal resor med regionbuss per linje 2016-2017. 209: 2016 84 985, 2017 98 323. 218: 2016 14 634, 2017 306 787. 219: 2016 528 645, 2017 609 676. 220: 2016 1 347 707, 2017 1 211 688. 222: 2016 276 165, 2017 305 060. 224: 2016 27 922, 2017 27 250. 225: 2016 134 042, 2017 151 452. 250: 2016 188 021, 2017 547 086. 260: 2016 2 748, 2017 65 397. 297: 2016 356 045, 2017 364 519. 410: 2016 240 157, 2017 246 523. 506: 2016 468 626, 2017 497 557. 520: 2016 558 404, 2017 639 251.

Antalet resor med regionbuss per linje 2016-2017.