Stadsbuss

Stadsbussresandet i Helsingborg har ökat stadigt sedan Bussvisionen startade 2004. 2017 är första gången på 13 år som resandet minskat totalt.

Stadsbusstrafiken har haft ett svårt år med många och långa ombyggnationer, som är ett led i att staden växer och utvecklas. Det har handlat om större planerade vägombyggnader men också om att ledningsarbeten med mera påverkat trafiken.

Den enskilt största ombyggnationen är den på Drottninggatan och Järnvägsgatan som syftar till att göra det bättre för de hållbara trafikslagen, bland annat busstrafiken. Dessvärre innebär själva bygget i sig att busstrafiken har fått svårare att ta sig fram under byggtiden, vilket påverkar de flesta stadsbusslinjerna. Framförallt har linje 1 och linje 3 tappat resenärer, medan linje 4 och linje 6 har fortsatt att öka. Linje 4 och 6 trafikerar inte den delen av Drottninggatan och Järnvägsgatan som byggts om och har därför inte heller påverkats av bygget.

För att minimera förseningar och störningar i busstrafiken har vi gjort om och förtydligat rutiner vid vägombyggnader.  I totala siffror handlar det om en minskning i stadsbusstrafiken med cirka 640 000 resor.

Antal påstigande för de största stadsbusslinjerna 2010-2017. Linje 1: 2010 3 183 727, 2011 3 518 441, 2012 3 633 458, 2013 3 601 620, 2014 3 840 904, 2015 3 876 334, 2016 3 913 939, 2017 3 413 484. Linje 2: 2010 2 139 815, 2011 2 181 670, 2012 2 196 438, 2013 2 245 500, 2014 2 153 880, 2015 2 130 325, 2016 2 141 130, 2017 2 171 102. Linje 3: 2010 1 833 573, 2011 1 859 983, 2012 1 879 008, 2013 1 897 777, 2014 1 856 699, 2015 1 947 857, 2016 1 909 554, 2017 1 724 477. Linje 4: 2014 578 290, 2015 1 551 132, 2016 1 583 412, 2017 1 614 165. Linje 5: 2010 970 834, 2011 965 712, 2012 1 025 712, 2013 1 024 470, 2014 650 502. Linje 6: 2010 310 314, 2011 344 737, 2012 402 254, 2013 429 227, 2014 451 651, 2015 476 338, 2016 525 445, 2017 534 127. Linje 7: 2010 1 303 078, 2011 1 361 663, 2012 1 385 662, 2013 1 441 017, 2014 1 447 965, 2015 1 524 249, 2016 1 554 254, 2017 1 429 094. Linje 8: 2010 642 024, 2011 829 711, 2012 1 462 163, 2013 1 521 634, 2014 1 547 544, 2015 1 471 710, 2016 1 539 503, 2017 1 506 581.

Antalet påstigande för de största stadsbusslinjerna 2010–2017 (linje 5 lades ner 2014).

Kollektivtrafikresande med stadsbuss 2004-2017, miljontals resor. 2004 7,7, 2005 8,0, 2006 9,5, 2007 10,2, 2008 10,7, 2009 10,8, 2010 11,6, 2011 13,0, 2012 13,6, 2013 13,9, 2014 14,2, 2015 14,6, 2016 14,8, 2017 14,1

Antalet påstigande i stadsbusstrafiken mellan år 2004 och 2017.