Kommunrankning Hållbara transporter

Helsingborg placerade sig 2017 på plats 14 av 41 medverkande kommuner i en rankning av Sveriges bästa kommun för hållbara transporter, kallad ”Shift”. Det är något under det målvärde som sattes till en 12:e plats för 2017 i Stadsbyggnadsnämndens styrkort.

Rankningen görs i kommuner med fler än 30 000 invånare i centralorten och 2017 var det endast fyra kommuner som inte var med i rankningen. Målsättningen är att Helsingborg 2018 ska ligga på minst en tiondeplats och successivt hamna bättre på denna rankning för att sedan befästa en placering bland de fem främsta städerna i Sverige.

Kommunrakningen ”Shift”, Helsingborgs placering och mål 2014-2017. 2014: placering 22 2015: placering 12 2016: placering 16 2017: placering 14, mål 12 2018: mål 10 2019: mål 8 2020 mål 7

Helsingborgs placering i rankingen mellan 2014–2017 och målsättningen i våra mätetal.

Helsingborg får 70 till 74 procent av maxpoäng för de olika områdena. Det är över median och medel. Helsingborgs främsta styrkor är kollektivtrafikstandarden, som också bekräftas av ett högt resande, samt en hög andel fossiloberoende kommunala fordon.

Shift2017 visar att Helsingborg framförallt kan vässa sitt trafikstrategiarbete med tydliga mål om att minska biltrafiken. Tydliga mål och konkretiseringar av den trafikstrategi som finns kommer utgöra en bra grund för att öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Helsingborg har också en klar förbättringspotential när det gäller cykelinfrastruktur, planering av nya områden samt att arbeta med ”30-gator” i lokalvägnätet för att dämpa hastigheterna. Dessa åtgärder bedöms också kunna påverka alla resultatindikatorer positivt, det vill säga färdmedelsval, trafiksäkerhet och luftkvalitet

Läs hela utvärderingen av Helsingborgs styrkor och svagheter i rapporten SHIFT2017 Helsingborg – Helsingborgs resultat i rankningen av städers arbete med hållbara transporter (pdf, 589 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right