Resor över sundet

Antalet resor över HH-leden minskar sakta, mest för antalet passagerare (både landgångspassagerare och passagerare i bilar och lastbilar), men även för fordonstrafiken.

Trenden har varit en minskning av resandet sedan Öresundsbron invigdes. Den brantare nedgången mellan 2010 och 2012 (se diagrammet nedan) kan ha att göra med att citytunneln öppnade i december 2010. Antalet lastbilar ökar medan personbilstrafiken minskar.

Antal resor över HH-leden 2010-2017. 2010: Passagerare: 8 539 327, Fordonstrafik: 2 191 302. 2011: Passagerare: 8 338 940, Fordonstrafik: 2 064 217. 2012: Passagerare: 7 840 562, Fordonstrafik: 1 934 705. 2013: Passagerare: 7 742 787, Fordonstrafik: 1 848 402. 2014: Passagerare: 7 655 775, Fordonstrafik: 1 014 833. 2015: Passagerare: 7 669 654 , Fordonstrafik: 1 833 839. 2016: Passagerare: 7 513 551, Fordonstrafik: 1 818 817. 2017: Passagerare: 7 335 000 , Fordonstrafik: 1 806 000.

Antal resor över HH-leden 2010-2017

Antal fordon över HH-leden 2010-2017. 2010: Personbilar: 1 796 542, Lastfordon: 394 760. 2011: Personbilar: 1 625 805, 2011: 438 412. 2012: Personbilar: 1 550 054, Lastfordon: 384 741. 2013: Personbilar: 1 463 406, Lastfordon: 384 996. 2014: Personbilar: 1 414 389, Lastfordon: 400 444. 2015: Personbilar: 1 411 583, Lastfordon: 422 256. 2016: Personbilar: 1 376 712, Lastfordon: 442 105. 2017: Personbilar: 1 347 000 , Lastfordon: 459 000.

Antal fordon över HH-leden 2010-2017