Säkerhet och miljö

Vi har en positiv nedåtgående utveckling av antalet olyckor i Helsingborg. De luftmätningar och beräkningar som gjorts indikerar på en fortsatt minskning av luftföroreningar och partiklar.