Buller

År 2017 kartlade Helsingborgs stad trafikbuller i kommunen för andra gången. Helsingborgs stad arbetar aktivt med att kartlägga och minska bullernivåer utifrån gällande EU-direktiv och bullerförordning.

Bland åtgärder vi redan genomfört utifrån åtgärdsprogram för buller 2014–2018 är nya bullerplank runt skolor, bullerskärmar längs gator, fönsterbidrag för privatpersoner, gröna väggar och sänkt trafikhastighet.

Mer information om bullerkartläggningen med kartor med mera hittar du här.