Trafikprogram

För att få en attraktiv, hälsosam stad och en hållbar stadsutveckling behöver vi samla och sprida kunskap om hur vi vill utveckla trafiksystemet. Här kan du läsa Helsingborgs trafikprogram.

Trafikprogram som underlag för framtida planering

Trafikprogrammet innehåller strategier för all sorts trafik och handlar om hur en önskad trafikutveckling kan skapas tillsammans med ett trafiksystem som stärker staden. Vi vill att Helsingborg ska utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär att fordonstrafikens negativa konsekvenser ska minskas. Att stadslivet och näringslivet stärks. Och att staden upplevs som tillgänglig och trygg. Här kan du läsa Helsingborgs trafikprogram (pdf, 3,57 MB) .

Trafikprogrammet är ett planeringsunderlag som kompletterar och utvecklar Helsingborgs översiktsplan ÖP2010. Trafikprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 2014.

Trafikprogram till grund för ny trafikplan

Trafikprogrammet ligger till grund för vår trafikplan. Den är en handlingsplan, där vi visar vilka konkreta åtgärder som behövs och är mest angelägna i trafiksystemet. Genom trafikplanen vill vi skapa möjligheter att ställa om till ett hållbart trafiksystem med hög tillgänglighet, även när staden växer.

Här kan du läsa mer om vår trafikplan

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?