Gubbaparken ska bli en roligare och tryggare park

Vi planerar att bygga om Gubbaparken på Dalhem till en roligare och tryggare park för alla. Vi har på olika sätt tagit reda på hur parken används idag och hur den kan bli bättre. Efter sommaren 2019 räknar vi med att starta ombyggnaden.

Under 2018 har vi på olika sätt tagit reda på hur Gubbaparken används idag, vad de som bor i området vill göra det och hur de upplever tryggheten i parken.

Det här har vi gjort

  • Vi har arrangerat en familjedag och intervjuat besökare. I samband med den hade vi även och haft lekplatsdialog.
  • Vi har observerat hur parken används.
  • Vi har intervjuat boende runt parken och gjort en noll-mätning, som vi sedan följer upp efter ombyggnaden.
  • Vi har pratat med hundägare i parken.
  • Vi har också träffat tjejer från Dalhemsskolan i en egen workshop, eftersom vi såg att vi inte riktigt nått kvinnor i den åldern i våra andra dialoger.

Sammanfattning på synpunkter från dialogerna om Gubbaparken (pdf, 184 kB)

Det här gör vi nu

All information och alla synpunkter som vi fått använder vi nu när vi planerar hur parken ska byggas om. Vi väntar till efter sommaren 2019 med att bygga om parken, så att lekplatsen kan användas under sommaren.