Vem får i uppdrag att måla två tunnlar?

Helsingborg stad gör varje år om tunnlar för att öka tryggheten. I juni 2019 erbjöd vi möjligheten att få uppdraget att måla gång- och cykeltunnlarna under Oljehamnsleden mot Gåsebäck. Det bästa förslaget i tävlingen får måla tunnlarna i höst. Sista dagen för att skicka in förslag var 30 juni.

Så här går tävlingen till

  • Tävlingen gäller två gång- och cykeltunnlar under Oljehamnsleden mot Gåsebäck. Se kartan nedan och en mer specificerad karta över ytor som ska målas (pdf, 25 MB).
  • Vem som helst har möjlighet att lämna in förslag. Det går att lämna in förslag som enskild person eller som en grupp av flera personer.
  • En jury bestående av boende i området, tjänstepersoner och konstkunniga kommer att välja ut förslag som går vidare till en final. Finaldeltagarna kommer eventuellt att bes om att göra mer detaljerade skisser/idépresentation och får i sådana fall ett mer detaljerat underlag för att kunna göra detta. Sedan kommer allmänheten att få rösta fram sin favorit.
  • Vinnaren av tävlingen får uppdraget att måla tunnlarna för 40 000 kronor exklusive moms plus material och andra omkostnader. Tid för när uppdraget ska genomföras blir i höst genom en överenskommelse med vinnaren.
  • Det gick att skicka in sin idépresentationen/skiss till moa.sundberg@helsingborg.se fram till den 30 juni 2019. Finaldeltagarna kommer att kontaktas i augusti.
  • Vinnaren meddelas i början av september.

Krav på konstverket

Som en del av Drömljusfestivalen 2018 förbättrades belysningen i tunnlarna med färgglada ”ljuspastiller” (M&M), förutom vitt LED-ljus i taket. Konstverket ska harmoniera med belysningen och helst ta utgångspunkt i dessa genom formspråk/färg.

Konstverket ska också upplevas som ljust och ge en positiv/glad känsla för att öka tryggheten. Den som passerar betraktar konstverket i rörelse och går eller cyklar precis bredvid konstverket. Det ska därför vara intressant att se på nära håll samtidigt som det ska tilltala dem som närmar sig tunneln på håll.

Träffa oss på Gåsebäcksfesten!

Vi var på plats på Gåsebäcksfesten den 14-15 juni. Mellan klockan 15.00 och 16.00 under fredagen och lördagen svarade vi på dina frågor om projektet.