Furutorpsplatsen

Vi vet att många upplever Furutorpsplatsen som otrygg och vi arbetar för att parken ska kännas tryggare. Vi har redan påbörjat arbetet med att öppna upp och beskära träden på Furutorpsplatsen och under hösten 2017 bygger vi om delar av parken.

Det här gör vi

  • Vi fördubblar belysningen i parken.
  • Vi uppgraderar lekplatsen.
  • Vi utvidgar lekplatsen med en del för större barn.
  • Vi bygger ett utegym.