Furutorpsplatsen

Vi vet att många upplever Furutorpsplatsen som otrygg och vi arbetar för att parken ska kännas tryggare. Under hösten 2017 och våren 2018 bygger vi om parken så att den ska locka fler och därmed bli en tryggare plats.

Ett nytt utegym, ett studsmatteland, en upprustad och utbyggd lekplats samt mer och bättre belysning är något av det vi gör. Läs mer om ombyggnaden av Furutorpsplatsen.