Furutorpsplatsen

Under 2017 och 2018 byggde vi om Furutorpsplatsen till en trevligare och tryggare park. Upprustningen är ett av många projekt som har utgått från våra dialogprojekt med boende på Söder. Under 2019 planerar vi för att det ska hända ännu mer i parken, med evenemang och kultur.

Vi behövde göra ett rejält omtag i parken, eftersom otryggheten där var hög. Vi behövde få fler olika sorters besökare under längre tid på dygnet i parken.

Furutorpsplatsen har genomgått en rad förbättringar med fokus på insatser som bjuder in till möten och aktivitet och som ska locka fler besökare till platsen. I parkens sydöstra hörn, bakom Furutorps parklek, har vi byggt ett nytt utegym och alldeles intill har vi anlagt ett studsmatteland med sex stycken studsmattor. Den befintliga lekplatsen har vi både rustat upp och byggt om så att den passar även lite större barn. Vi har även ordnat fyra nya grillar, en fantastisk ”körsbärslund”, ny entré och vackra planteringar.

Idag upplevs parken som mycket mer överblickbar och under 2019 planerar vi för att det ska hända ännu mer i parken, med evenemang och kultur.

Utöver förbättrade lek- och motionsytor har vi satsat stort på att skapa en riktigt trygg park. Vi har förbättrat belysningen med 72 nya strålkastare fördelat på tolv stycken master. I masterna har vi även satt upp 18 stycken övervakningskameror, varav fyra är PTZ kameror som kan styras från polisens telefoner.