Kreativa och roliga ljusinstallationer

Under hösten 2017 och vintern/våren 2018 arbetade vi med att utforma belysningen på ett nytänkande sätt på Söder. Tillsammans med förbättrad basbelysning har vi skapat kreativa och roliga ljusinstallationer på flera platser.

Ljusinstallationer för både vackra och trygga platser

Lagom till ljusfesten Drömljus i februari 2018 blev fyra permanenta ljusinstallationer på Söder klara. Förutom att skapa vackra miljöer underlättar de att hitta rätt nattetid och bidrar till trygga och säkra miljöer.

  • Drömlampor: Längs gångvägen från Gustav Adolfs gata till tunneln under Södra Stenbocksgatan mot Närlunda lyser resultatet av Närlundabarns fantasifulla skisser på sina egna drömlampor. Utifrån dem har ljuskonstnären Erik Olsson tillverkat sex drömlampor, som nu tränger undan mörkret i form av bland annat en drömfångare, en regnbåge och ett blixtnedslag.
  • Björkarnas grönska: Den tidigare så dystra tunneln under Malmöleden mot Campus har nu förvandlats till ett grönskande björkvalv. Studenter från Campus har varit fått önska hur tunneln skulle gestaltas.
  • M&M: I de båda tunnlarna under Malmöleden mot Gåsebäck har lekfullhet och funktionellt tänkande inspirerat till de färgglada ”ljuspastillerna” i tunneltaket. Tillsammans med vitt led-ljus gör de passagen tryggare och säkrare.
  • Bumling: Designklassikern från 60-talet ingår i ljussättningen på Mäster Palms plats efter ombyggnaden av platsen. Totalt finns här tolv specialkonstruerade fem meter höga Bumlingar, varav fyra kom på plats redan till Drömljus.

Förbättrad basbelysning på otrygga platser

På platser som pekats ut som särskilt otrygga i de dialoger vi haft med söderbor har vi satsat på mer och bättre belysning. I samband med ombyggnaden av Furutorpsplatsen har vi till exempel satsat på mer belysning där. Vi har även förbättrat belysningen på Furutorpsgatan, längs parken, och på Gustav Adolfs gata och Håkan Lundbergs gata.