Söder glöder

Helsingborgs stad planerar att utforma belysningen på Söder på ett nytänkande sätt. Under hösten börjar arbetet med att förbättra belysningen på flera platser.

Det här gör vi hösten och vintern 2017

  • Vi förbättrar belysningen i Gustav Adolfs gata och Håkan Lundbergs gata.
  • Vi arbetar med innovativ belysning i tunnlarna och undergångarna under Malmöleden till Gåsebäck samt gångvägen från Gustav Adolfs gata till tunneln under Södra Stenbocksgatan.
  • Vi omgestaltar och förbättrar belysningen i tunneln från Carl Krooks gata till Campus under Malmöleden.
  • Vi förbättrar belysningen på Furutorpsplatsen.

Det här har vi gjort

För att ta reda på hur folk upplever belysningen bjöd vi i mitten av mars 2017 in människor som bor och rör sig på Söder att gå två specifika sträckor och samtidigt fylla i en enkät. Frågorna handlade om hur folk upplever belysningen på utvalda platser. Resultatet har vi använt till att utforma belysningen på ett nytänkande sätt.

– Vi ville veta hur människorna som använder och rör sig på platserna upplever belysningen idag så att vi kan skapa en bättre och tryggare plats utifrån rätt förutsättningar, säger Josette Dahlin, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi ingår i ett spännande samarbete med Lighting Metropolis som handlar om att skapa innovativa ljuslösningar med stöd från EU. Det innebär att vi har möjlighet att tänka nytt, testa och satsa mer på de här platserna som är en viktig länk för många människor.