Dialog med invånare leder till trygghetsåtgärder

Hösten 2017 träffade vi över 700 personer som berättade hur de upplever och använder till exempel parker, lekplatser och andra offentliga miljöer i olika områden i Helsingborg. Utifrån det genomför vi åtgärder för att skapa tryggare platser i alla åtta områden vi besökt.

Vid åtta tillfällen i september var vi på plats i Dalhem, Fredriksdal, Drottninghög, Adolfsberg, Planteringen, Råå, Bårslöv och Centrum. Intresset var stort och många tycker om sin stadsdel. Men det framkommer också att det finns en del att fortsätta att jobba med när det gäller tryggheten.

Förenklat och sammanfattat känner sig våra invånare trygga att vistas i stadsmiljön under dagtid. Kvälls- och nattetid är det fler som känner sig otrygga. De vanligaste orsakerna till det är mörka platser med dålig sikt, folktomma platser eller områden där unga män hänger i gäng.

Resultat och åtgärder i den fysiska miljön från dialoger och trygghetsvandringar 2017 i de olika områdena hittar du här nedanför.