Adolfsberg

Adolfsbergs centrum är eftersatt och upplevs otryggt, speciellt kvälls- och nattetid. Skadegörelse, öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng som hänger och stökar ned kring centrum skapar oro enligt många. Ungdomsgården Slottet har stängt under året och verksamheten har flyttat ut till Västergårds idrottsområde. Mopeder och motorcyklar som buskör på gång- och cykelvägar tycker många är problematiskt.

Vi har också fått synpunkter om grönytorna behöver tas om hand bättre med fokus på beskärning och belysning. Här planerar vi för en områdessatsning med fokus på belysning och ett aktivitetsstråk som knyter samman Adolfsberg och Västergård.

Från dialogen:

  • Det känns otryggt på Adolfsbergs centrum och vid busskurerna med gäng som hänger på kvällarna.
  • Det är problem med nedskräpning och vandalism kring centrum och skolan.
  • Det säljs narkotika öppet.
  • Generellt är belysningen i området undermålig och det finns övervuxna partier i grönområdena.
  • Mopeder och motorcyklar buskör längs gång- och cykelvägar.

Åtgärder:

  • Vi sätter upp nya belysningsstolpar på lekplatsen i Adolfsbergs grönområde.
  • Vi sätter upp två belysningsstolpar på gång- och cykelvägen bakom centrum.
  • Vi beskär och gallrar buskage vid grönområdet bakom skolan.
  • Vi planerar en områdessatsning med fokus på belysning och ett aktivitetsstråk som knyter samman Adolfsberg och Västergård.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?