Bårslöv

Av synpunkterna från Bårslöv framgår bland annat att många tycker att Bårslöv är tryggt och att det finns en samhörighet, men att centrumområdet de senaste åren stagnerat. Det saknas en matbutik och det upplevs fult och nedskräpat. I den stora lokalen i centrum spelas hög musik vid fester vilket medför att det lätt blir stökigt.

Bilar och mopeder körs i höga hastigheter i området. Barn och vuxna tycker att det är problematiskt att lekplatsen vid Rävakullen tas över av äldre ungdomsgäng som vandaliserar och dricker alkohol.

När det gäller den fysiska miljön i Bårslöv satsar vi bland annat på bättre belysning och beskärning.

Från dialogen:

  • Det är väldigt stökigt bakom skolan och centrum på kvällar och nätter. Stora ungdomsgäng väsnas, skräpar ned och förstör.
  • Bilar kör på bussgator i höga hastigheter.
  • Det finns en oro för att unga tonåringar dras in i kriminalitet.
  • Det saknas saker att göra och platser att vara på för ungdomar.

Åtgärder:

  • Vi beskär buskage längs gång- och cykelvägen nordväst om Rävakullen.
  • Vi sätter upp fyra nya belysningsarmaturer längs med gång- och cykelvägen vid kvarteret Golvbjälken.
  • Vi sätter upp en ny belysningsstolpe vid gång- och cykelvägen vid Hemmansvägen samt beskär buskar.
  • Vi sätter upp ny belysning längs med gång- och cykelvägen vid Ekebyvägen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?