Centrum

I Centrum är det framför allt Knutpunkten som upplevs som en otrygg plats, där mycket människor samlas och oroligheter uppstår. Kullagatan upplevs mörk och öde kvälls- och nattetid. Det gör också de centrala parkerna som Stadsparken och Slottshagen. Människor sitter och dricker alkohol och för oljud på Sundstorget. De är även nere i garaget vilket upplevs otryggt. Ombyggnationen av Maria torg anses lyckad men klagomål finns på pollare som är nere med alldeles för mycket biltrafik som följd. Ombyggnationen av Drottninggatan/Järnvägsgatan upplevs jobbig.

Under 2018 fortsätter vi Purple Flag-projektet genom att ta fram en handlingsplan för Knutpunkten och området i närheten. Vi fortsätter också satsningarna på Söder.

Från dialogen:

  • Större arrangemang upplevs positivt men folksamlingar skapar samtidigt oroligheter och bråk uppstår lätt där fulla människor vistas.
  • Kullagatan är mörk och öde kvälls- och nattetid.
  • Det är mörkt och folktomt på bakgator och stråk till och från Knutpunkten.
  • Knutpunkten är en allmänt otrygg plats att vistas på, även dagtid och särskilt i busshallen. Kvälls- och nattetid tar ungdomsgäng och påverkade personer över.
  • Stadsparken är mörk med många ställen att gömma sig. Här sker narkotikaförsäljning och annan kriminalitet öppet.

Åtgärder:

  • Vi beskär buskar utmed Hallbergs trappor.
  • Vi förbättrar belysningen av stråk längs Norra och Södra Kyrkogatan.
  • Vi förbättrar grönstrukturen och belysningen bakom Konsul Perssons Villa och i Musikparken.
  • I Purple Flag-projektet genomför vi löpande åtgärder för att bland annat förbättra den upplevda tryggheten. 2017 tog vi fram en handlingsplan för området runt Maria torg. 2018 tar vi fram en för Knutpunkten och området i närheten.
  • Vi fortsätter under 2018 den stora områdessatsning som startade på Furutorpsplatsen på Söder under 2017.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?