Dalhem

Av synpunkterna från Dalhem framgår bland annat att centrum, som är navet i området, inte fungerar som en bra mötesplats. Olika åldersgrupper upplever att det finns konflikter dem emellan och att förståelse för varandra saknas.

Vi har också fått hjälp att definiera platser som upplevs som extra mörka, öde och/eller otrygga. På bron från centrum över Dalhemsvägen är det många unga män som röker, skräpar ned och för oljud, vilket många upplever otryggt. Öppen och ökad narkotikaförsäljning ser flera som oroande. Även i år har flera kommenterat mörka och öde gång- och cykelvägar samt att broarna utgör barriärer.

Inom kort förbättrar vi belysning och beskär träd och buskar. Under 2018 startar ett större projekt med att göra om Gubbaparken.

Från dialogen:

  • Det finns konflikter mellan ungdomar och äldre på Dalhems centrum, där båda grupperna har behov av att samlas.
  • Öppen narkotikaförsäljning oroar många.
  • Det är mycket nedskräpning och skadegörelse.
  • Många upplever otrygghet på grund av ungdomsgäng som hänger på bron över Dalhemsvägen.
  • Det är höga hastigheter på gator och mopeder och motorcyklar buskör på gång-och cykelvägar.

Åtgärder:

  • Vi förbättrar belysningen i Kojakparken under kommande år.
  • Vi tar bort buskar och träd längs med gång- och cykelvägar som leder till Gubbaparken.
  • Under 2018 startar vi en större insats för att förbättra Gubbaparken. Förutom att vi förbättrar belysningen och beskär buskar kommer vi att bygga om parken, så att den kan användas till fler aktiviteter. Vi planerar till exempel för en ny fotbollsplan, en ny lekplats, ett utegym och mötesplatser med grillmöjligheter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?