Drottninghög

På Drottninghög är projekt DrottningH fortsatt igång med utvecklingen av stadsdelen och fokuserar nu på centrumtorget. Synpunkterna därifrån handlar bland annat om att området känns otryggt. Mer polisnärvaro är fortfarande önskad, speciellt efter ett antal uppmärksammade skottlossningar. Att ungdomsgården tvingas stänga ned och ingen ny lösning är funnen upplever också flera som oroande. Ungdomsgäng som ”hänger runt” och ökad försäljning av narkotika upplever många som otryggt.

En hel del synpunkter handlar också om att grönytor och stråk behöver aktiveras mer och få bättre belysning.  Tillsammans med elever från både Drottninghög och Fredriksdal rustar vi upp tunneln under Vasatorpsvägen och gör den tryggare.

Från dialogen:

  • Kriminaliteten är påtaglig (misshandel, skottlossning och narkotikaförsäljning).
  • Det är ett trevligt område men de olika kulturerna skapar friktion.
  • Flera önskar ökad polisnärvaro.
  • Det är mycket nedskräpning och skadegörelse.
  • Unga män driver runt och är hotfulla under kvällar och nätter.

Åtgärder:

  • Vi kompletterar gång- och cykelvägen parallellt med Rökullagatan (vid skolan) med två nya belysningsstolpar.
  • Vi beskär buskage i hela området.
  • Vi rustar upp tunneln under Vasatorpsvägen och gör den tryggare. Det sker i en medskapandedialog med elever från både Drottninghög och Fredriksdal.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?