Fredriksdal

På Fredriksdal håller stadsodlingens nya placering på att bli en ny mötespunkt i en stadsdel som annars saknar kärna. Grönområdena är omtyckta men är dåligt upplysta, öde och inte tillräckligt underhållna. Mopeder och motorcyklar buskör i höga hastigheter längs gång- och cykelvägarna vilket många upplever som otryggt. Av synpunkterna framgår också att koloniområdet utgör en barriär i området och de säkerhetsåtgärder som finns runt (elstaket, kameror och taggtråd) förstärker otryggheten och känslan av ”vi och de”.

I Fredriksdal håller vi bland annat på att starta upp ett större projekt för att utveckla Fredriksdals grönområde.

Från dialogen:

  • Allmänt dålig belysning i grönområdet samt övergivna och övervuxna partier utgör tillhåll för grupper.
  • Koloniområdet utgör en barriär.
  • Öppen narkotikaförsäljning oroar många.
  • Mopeder/motorcyklar buskör på gång- och cykelvägar.
  • Många personer saknar en samlande mötesplats. Café Välkommen är ett positivt tillskott.
  • Förslag att göra gamla baseball-planen till hundhägn samt höja och belysa pulkabacken.

Åtgärder:

  • Mellan Larmvägen och Vaktgatan stammas lindar upp för att ge bättre genomsiktlighet. Vidare tas buskytan vid Vaktgatan bort. Dungen innanför underröjs.
  • Vid Planteringar utan gränsers stadsodling tillkommer en ny belysningsstolpe.
  • Ett större projekt för att utveckla Fredriksdals grönområde är i uppstartsfas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?